OM OSS

Advokatbyrån Allemans i Malmö AB, tidigare Advokatfirman Allemansjuristen i Malmö, grundades 1996 och är ett väletablerat företag som månar om klienterna. Firman består – som framgår av medarbetarpresentationen – av tre advokater samt sekreterare.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Vi har förstått att en advokat måste vara mer än en skicklig jurist. För oss är kompetens, erfarenhet och personligt engagemang självklara faktorer. För oss är det viktigt att sätta sig in i klientens situation oavsett vad saken gäller.

VI FÖRMEDLAR RÄTTSSKYDD OCH RÄTTSHJÄLP

Rättsskydd ingår vanligtvis i försäkringstagarens hemförsäkring eller företagsförsäkring och kan tas i anspråk för en pågående tvist och täcker rättegångskostnader. Försäkringstagaren måste för att kunna använda rättsskyddet få sitt försäkringsbolags godkännande. För att erhålla rättsskydd måste man betala en självrisk.

Rättshjälp beviljas endast om den sökande inte har rättsskydd. Rättshjälp beviljas inte heller om den sökande med tanke på sina personliga och ekonomiska förhållanden borde ha haft en försäkring. Innan rättshjälp beviljas måste den sökande först ha sökt juridisk rådgivning mellan en och två timmar. Kostnaden för denna rådgivning måste den sökande själv stå för. För rättshjälp skall den sökande betala en rättshjälpsavgift beroende på den sökandes ekonomiska situation.