VARFÖR ANLITA ADVOKAT

Allt fler lagar och förordningar inskränker Din frihet eller ställer krav på Dig eller Ditt företags handlande. När Du behöver juridisk hjälp bör Du vända Dig till advokat. Advokaten är van vid att finna lösningar på människors personliga och ekonomiska problem. I många ärenden täcks kostnaden för advokaten av allmän rättshjälp eller rättsskydd genom Din försäkring.

ADVOKATBYRÅN ALLEMANS I MALMÖ AB

Vi har en lång och bred erfarenhet på en rad skilda juridiska områden. Här några exempel på situationer då du behöver en kompetent och erfaren juridisk rådgivare;

  • Du ska gifta Dig och vill ha äktenskapsförord. Du skiljer Dig och undrar hur det blir med barn och bostad eller Du har frågor om sambolagen.
  • Du tänker sälja huset eller köpa båt. Hur ska kontraktet se ut så att Du inte blir lurad?
  • Du vill skriva Ditt testamente och vara säker på att det blir vattentätt så att Din sista vilja respekteras.
  • Du blir stämd inför rätta eller föremål för polisutredning med eventuellt efterföljande rättegång. Du behöver en försvarare vid Din sida.

Som Dina advokater är vi kunniga, tillförlitliga och lojala och vi har absolut tystnadsplikt.