Välkommen till Advokatbyrån Allemans i Malmö AB

Vi erbjuder Dig vår samlade kompetens och strävar alltid efter enheltäckande service och god tillgänglighet. Vår målsättning är att vara en kvalificerad advokatbyrå med personligt engagemang.

Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd ingår vanligtvis i försäkringstagarens hemförsäkring eller företagsförsäkring och kan tas i anspråk för en pågående tvist och täcker rättegångskostnader. Försäkringstagaren måste för att kunna använda rättsskyddet få sitt försäkringsbolags godkännande. För att erhålla rättsskydd måste man betala en självrisk.

Rättshjälp beviljas endast om den sökande inte har rättskydd. Rättshälp beviljas inte heller om den sökande med tanke på sina personliga och ekonomiska förhållanden borde ha haft en försäkring. Innan rättshjälp beviljas måste den sökande först ha sökt juridisk rädgivning mellan en och två timmar. Kostnaden för denna rådgivning måste den sökande själv stå för. För rättshjälp skall den sökande betala en rättshjälpsavgift beroende på den sökandes ekonomiska situation.
Våra huvudsakliga verksamhetsområden

Våra huvudsakliga verksamhetsområden

  • Familjerätt (vårdnads- och umgängesmål, arv och testamente)
  • Brottmål (offentlig försvarare och målsägandebiträde)
  • Tvistemål
  • Skadeståndsrätt
  • LVU-mål
  • Asylrätt

Ta kontakt med oss